Hartelijk dank voor uw inschrijving

Om uw inschrijving definitief te maken, gelieve het lidgeld van € 115,00 over te schrijven op onze rekening: 

BE88 7360 1506 1841 onder vermelding van uw naam- en voornaam.

U zal na betaling van het lidgeld een e-mail van ons krijgen met uw lidnummer, in afwachting hiervan kan u wel reeds gebruik maken van onze dienstverlening op basis van uw naam:

  

  • Voor korte vragen kan u steeds telefonisch bij ons terecht zonder afspraak.
 
  • Ter bespreking van een dossier of voor een uitgebreide toelichting dient u een afspraak te maken, deze vindt automatisch telefonisch plaats. Indien u wenst dat deze op kantoor doorgaat, dient u dit uitdrukkelijk te vermelden bij uw afspraak.
 
 
  • U heeft de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de automatische indexatiedienst. Hiervoor volstaat het om een mail te sturen naar info@deverhuurdersbond.be met onderstaande gegevens:                                        kopie huurovereenkomst, kopie EPC, bedrag van de laatste betaalde huur, keuze van verzending (aangetekend, gewone post, mail), indexatie met terugwerkende kracht of niet.
 
  • Op de website is er een info-ruimte voorbehouden voor leden waarop u relevante informatie zal vinden inzake de verhuring van onroerende goederen: https://www.deverhuurdersbond.be/services/ledeninlog/. U dient voor de eerste maal onderaan de pagina een account te creëren.
 
  • Op het einde van uw lidmaatschap zal u een aanvraag tot hernieuwing ontvangen. Indien u deze niet wenst te verlengen mag u de hernieuwingsaanvraag negeren en hoeft u geen verdere stappen te ondernemen.
 
Bedankt voor het in ons gestelde vertrouwen.