Afspraak maken

Een consultatie duurt 30 minuten, u kan hiervoor telefonisch of online een afspraak maken. 
Wegens praktische reden worden geen afspraken gemaakt per mail.
 
Een consultatie kan zowel op kantoor als telefonisch. In dit laatste geval kan u op voorhand eventuele documenten overmaken per mail of per post en dient u op het vastgelegde tijdstip te bellen. Gelieve steeds mede te delen indien u een telefonische afspraak wenst.

Online afspraak maken

Richtlijnen:

  • Een consultatie duurt 30 minuten, indien u meer tijd wenst dient u twee afspraken te reserveren
  • Indien u een telefonische afspraak wenst, gelieve dit uitdrukkelijk te vermelden
  • Leden: lidnummer en naam vermelden (consultatie = inbegrepen in lidmaatschap)
  • Niet-leden: achternaam en telefoonnummer vermelden (consultatie = 40,00 euro per 30 min)
  • Voor diegene die met wagen komen, parking ter beschikking - inrijden via Keizerstraat 56
  • GEEN BANCONTACT AANWEZIG

Maa praaMaak een afspraak