Lid worden

De bijdrage voor het lidmaatschap bedraagt  € 90,00 op jaarbasis. 

Om lid te worden dient u onderstaand formulier in te vullen en het lidgeld, ten bedrage van € 90,00 over te schrijven op het rekeningnummer  BE88 7360 1506 1841 met vermelding van uw voor- en achternaam.

U kan zich ook steeds lid maken op ons kantoor voorafgaandelijk aan uw consultatie.

Inschrijvingsformulier